8 Mga Karaniwang Error sa Excel

#DIV/0! #N/A Error #NAME? #WALA! #SA ISA! #REF! #VALUE! ######

Kapag nagtatrabaho sa Excel, maaaring lumitaw ang isa o higit pang mga error sa iyong data o pagsusuri. Ang bawat pagkakamali ay may sariling dahilan.

1. Ano ang #DIV/0! Error?

'#DIV/0!' lilitaw kapag ang isang numero ay hinati alinman sa zero (0) o sa pamamagitan ng isang cell na walang halaga. Pakisuri ang iyong denominator kapag lumitaw ang error na ito.

Kung gusto mong itama ang error na ito, maaari mong gamitin ang IF Function upang ibalik ang blangko kapag ang denominator ay 0 o blangko.

= KUNG(B1<>0,A1/B1,'')

2. Ano ang #N/A Error?

Lumalabas ang '#N/A' kapag ang isang value ay hindi available sa isang function o isang formula.

Halimbawa, kapag ginagamit ang Vlookup function , ang #N/A error value ay nagpapahiwatig na ang eksaktong numero ay hindi nahanap. Sa sumusunod na talahanayan, ang halaga ng cell A3 ay 78 na wala sa column D. Ang resulta ay nagbabalik ng #N/A.

3. Ano ang #NAME? Error?

'#NAME?' lalabas kapag mali ang pag-type mo ng pangalan ng range o pangalan ng function. Halimbawa, sa average na 3 at 4, ang formula ay dapat na '=average(3,4)'. '#NAME?' lalabas kapag nag-type ka ng maling formula na '=averag(3,4)' kung saan nawawala ang huling titik na 'e'.

4. Ano ang #NULL! Error?

'#WALA!' lalabas kapag tinukoy mo ang isang intersection ng dalawang lugar na may maling intersection operator. Halimbawa, makakakuha ka ng #NULL! error kapag nawawala ang kuwit sa formula na '=SUM(A1:A2 B1:B2)'.

5. Ano ang #NUM! Error?

'#NUM!' lalabas kapag ang isang formula o function ay naglalaman ng mga di-wastong numerong halaga. Halimbawa, LOG Function nangangailangan ng positibong tunay na numero. '#NUM!' lalabas kapag nagpasok ka ng negatibong numero (hal., -10).

6. Ano ang #REF! Error?

'#REF!' lalabas kapag hindi wasto ang isang cell reference, halimbawa, sa cell A2, i-type ang formula na '=B2+D9', pagkatapos ay tanggalin ang column D, ang value sa A2 ay magbabalik ng #REF! pagkakamali.

7. Ano ang #VALUE! Error?

'#VALUE!' lalabas kapag may ibang uri ng data na kasama sa isang formula. Halimbawa, ang formula na '=A1+A2+A3+A4+A5' ay nagbabalik ng #VALUE! dahil parehong Text at Numbers ay kasama.

8. Ano ang '########' Error?

Lumilitaw ang '#######' kapag hindi sapat ang lapad ng column para ipakita ang lahat ng character sa isang cell. Halimbawa, ang cell A2 na '5/30/2016' ay magbabalik ng '########' kapag pinaliit mo ang column A.

I-download ang Mga Karaniwang Error