Alamat ng Bagong Taon ng Tsino

Maraming tradisyon at alamat sa panahon ng Chinese New Year, at isa sa pinakamahalaga ay tungkol sa kung bakit ipinagdiriwang ang Chinese New Year.

Sinasabi na noong unang panahon, mayroong isang halimaw na tinatawag na Nian (年), at siya ay nanirahan sa ilalim ng karagatan. Gayunpaman, sa pagtatapos ng bawat lunar na taon, siya ay lumabas mula sa tubig at pumunta sa nayon upang kumain ng mga alagang hayop at mga bata.

Upang maiwasang masaktan ng Halimaw na Nian (年), ang mga tao ay tumatakbo sa mga bundok at nagtago doon hanggang sa susunod na umaga.Isang taon, nang ang mga tao ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit para umalis patungong bundok, isang pantas ang dumating sa nayon at sinabi sa mga tao na alam niya kung paano itaboy ang Halimaw na Nian (年) kung maaari siyang manatili sa nayon nang magdamag.

Hindi siya pinaniwalaan ng mga tao dahil alam nilang napakabangis ni Monster Nian (年) at hinimok siyang magtago sa bundok nang magkasama. Gayunpaman, iginiit ng pantas at nanatili sa nayon. Napagtatanto na hindi nila siya makumbinsi, ang mga tao ay tumakas sa mga bundok.

Ang Halimaw Nian (年) ay dumating sa nayon gaya ng dati upang maghanap ng mga alagang hayop at mga bata. Gayunpaman, nakita niyang puno ng liwanag ang mga bahay, na pinalamutian din ng mga pulang papel. Nang malapit na siya sa mga bahay, nagsindi ng paputok ang pantas. Natakot si Monster Nian (年) sa tunog at liwanag at tumakbo palayo.

Kinaumagahan, bumalik ang mga tao at nalaman nilang ang nayon ay hindi nawasak gaya ng dati, at pagkatapos ay napagtanto na ang pantas ay isang Diyos na darating upang tulungan sila. Natagpuan din nila ang mga armas na ginamit ng pantas upang itaboy ang Halimaw na Nian (年). Simula noon, naging tradisyon na tuwing Chinese New Year ang mga door couplet, firecrackers at upo nang gabing may ilaw.

Ang Chinese New Year ay lokal na tinatawag na 'guo nian (过年)', ibig sabihin ay 'lumaban at mabuhay mula sa Monster Nian (年)'.