Alt+PageUp: Shortcut Isang Screen sa Kaliwa

Ang shortcut Alt + PageUp ay upang ilipat ang isang screen sa kaliwa sa isang worksheet. Sa ilang mga keyboard, PageUp ay din PgUp .

Hakbang 1: Mag-click ng cell sa worksheet na wala sa unang screen (ilipat ang cursor sa kanan hanggang sa hindi mo makita ang unang ilang column);

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang ' Lahat ' key, at pindutin ang ' PageUp ' key. Makikita mo na ngayon ang cursor na gumagalaw sa nakaraang screen.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut