Alt+Semicolon: Piliin ang Mga Nakikitang Cell

Ang shortcut Alt+Semicolon (;) ay upang piliin ang mga nakikitang mga cell sa kasalukuyang pagpili.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet;

Hakbang 2: Itago ang isa sa mga column sa worksheet (hal., column B)Hakbang 3: Pindutin nang matagal ang Lahat key, pagkatapos ay pindutin ang tuldok-kuwit (;) mula sa keyboard. Ang mga cell sa worksheet ay pipiliin.

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut