Alt+Shift+F1: Naglalagay ng Bagong Worksheet

Ang shortcut Alt + Shift + F1 ay magpasok ng bagong worksheet, katulad ng shortcut ' Shift+F11 '.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal Lahat at Paglipat , at pindutin ang key F1 para magpasok ng bagong worksheet.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut