Alt, W, L: Lumipat sa Normal View

Ang shortcut ng ' Alt, W, L ' ay upang ilipat ang worksheet sa normal na view mula sa view na 'Page Layout' o ang view na 'Page Break Preview.' Ang shortcut na ito ay iba sa karamihan ng iba pang mga shortcut kung saan kailangan mong pindutin nang magkasama ang mga key. Ang shortcut ng ' Alt, W, L ' Kailangang pindutin ng isa-isa ang key.

Hakbang 1: Sa artikulo, ipinapalagay namin na ang iyong worksheet ay nasa ' Layout ng pahina ' view, i-click kahit saan sa worksheet;

Hakbang 2: Pindutin ang key ' Lahat ' mula sa keyboard, at makikita mo ang titik para sa bawat tab sa ribbon;Hakbang 3: Pindutin ang key ' Sa 'mula sa keyboard, at ang ' Tingnan ' ang tab ay bukas na;

Hakbang 4: Pindutin ang key ' L ' mula sa keyboard at itahi ang view sa ' Normal View ';

Hakbang 5: Kung titingnan mo ang kanang sulok sa ibaba, makikita mo rin ang mga pagbabago sa view.