American Indian Heritage Day

Ang American Indian Heritage Day, o Native American Heritage Day, ay isang civil holiday na ginaganap sa ilang estado sa United States.

Ang holiday ay upang kilalanin at ipagdiwang ang mga kultura at kontribusyon ng mga Katutubo sa kanilang tinubuang-bayan at para sa kanilang hilig sa pagpapanatili ng kultura at kasaysayan ng American Indian.

Ang American Indian Heritage Day ay ginaganap sa iba't ibang petsa sa iba't ibang estado.  • Alabama : Ang American Indian Heritage Day ay isang pampublikong holiday sa estado ng Alabama, at ito ay pumapatak sa ikalawang Lunes ng Oktubre bawat taon.
Holiday Petsa Araw ng Linggo
American Indian Heritage Day Oktubre 10, 2022 Lunes
American Indian Heritage Day Oktubre 09, 2023 Lunes
American Indian Heritage Day Oktubre 14, 2024 Lunes
American Indian Heritage Day Oktubre 13, 2025 Lunes
American Indian Heritage Day Oktubre 12, 2026 Lunes
  • Maryland at Washington : Ang American Indian Heritage Day ay isang pampublikong holiday sa mga estado ng Maryland at Washington, at ito ay pumapatak sa Biyernes pagkatapos ng Thanksgiving bawat taon.
Holiday Petsa Araw ng Linggo
American Indian Heritage Day Nobyembre 25, 2022 Biyernes
American Indian Heritage Day Nobyembre 24, 2023 Biyernes
American Indian Heritage Day Nobyembre 29, 2024 Biyernes
American Indian Heritage Day Nobyembre 28, 2025 Biyernes
American Indian Heritage Day Nobyembre 27, 2026 Biyernes
  • Montana at Texas : Ang American Indian Heritage Day ay isang inoobserbahang holiday sa mga estado ng Montana at Texas, at ito ay pumapatak sa huling Biyernes ng Setyembre ng bawat taon.
Holiday Petsa Araw ng Linggo
American Indian Heritage Day Setyembre 30, 2022 Biyernes
American Indian Heritage Day Setyembre 29, 2023 Biyernes
American Indian Heritage Day Setyembre 27, 2024 Biyernes
American Indian Heritage Day Setyembre 26, 2025 Biyernes
American Indian Heritage Day Setyembre 25, 2026 Biyernes