Ang 24 na Tuntunin ng Solar sa China

Ang 24 solar terms ay mga produkto ng sinaunang sibilisasyon sa pagsasaka na may mahabang kasaysayan. Sa sinaunang Tsina, natutunan ng mga tao kung paano gamitin ang mga posisyon ng Big Dipper upang gabayan ang mga aktibidad sa pagsasaka, at ang ilan sa 24 na solar terms ay maaaring masubaybayan pabalik sa nakalipas na 3,000 taon.

Ang kasalukuyang 24 solar terms ay binuo batay sa paggalaw ng mundo sa paligid ng araw mahigit 300 taon na ang nakalilipas. Hinati nila ang bilog ng taunang paggalaw ng Araw sa 24 na pantay na mga segment na may 15 degree bawat isa. Ang bawat segment ay tinatawag na solar term o 'jie qi' (节气)sa Chinese.

Ang 24 solar terms ay mahalagang palatandaan ng mga pana-panahong pagbabago, at napakahalaga sa agrikultura. Inayos ng mga magsasakang Tsino ang kanilang pagsasaka ayon sa mga solar terms na ito.Pangalan Intsik
pangalan
kay Sun
longitude
Gregorian
Petsa *
Puna
Nagsisimula ang Spring simula ng tagsibol 315° Peb 4/5 nagsisimula ang tagsibol
Spring Showers tubig ulan 330° Peb 19/20 mas maraming ulan kaysa sa niyebe
Nagising ang mga Insekto Jingzhe 345° Mar 5/6 nagising ang mga insektong naghihibernate
Vernal Equinox Spring Equinox Mar 20/21 sentro ng tagsibol
Maliwanag at Maaliwalas Qingming 15° Abr 4/5 malinaw at maliwanag
Ulan ng Mais Guyu 30° Abr 20/21 ulan ng trigo
Nagsisimula ang Tag-init simula ng tag-init 45° Mayo 5/6 magsisimula ang tag-araw
Mga Form ng Mais Xiaoman 60° Mayo 21/22 napupuno ang mga nilalang
Mais sa Tenga awn 75° Hun 5/6 seeding millet
Solstice ng Tag-init solstice ng tag-init 90° Hun 21/22 maximum ng tag-init
Katamtamang init munting tag-araw 105° Hul 7/8 medyo umiinit
Mahusay na Init Grabe init 120° Hul 23/24 pinakamainit
Nagsisimula ang Taglagas simula ng taglagas 135° Ago 7/8 nagsisimula ang taglagas
Katapusan ng Init init ng tag-init 150° Agosto 23/24 nag-aalis ng init
Puting Hamog Bailu 165° Set 7/8 hamog
Autumnal Equinox taglagas na equinox 180° Set 23/24 sentro ng taglagas
Malamig na Hamog malamig na hamog 195° Okt 7/8 malamig na hamog
Frost Pagbagsak ng yelo 210° Okt 23/24 hamog na nagyelo
Nagsisimula ang Taglamig simula ng taglamig 225° Nob 7/8 nagsisimula ang taglamig
Banayad na Niyebe niyebe 240° Nob 22/23 medyo umuulan ng niyebe
Malakas na Niyebe mabigat na niyebe 255° Disyembre 7/8 maraming niyebe
Winter Solstice winter solstice 270° Disyembre 21/22 maximum na taglamig
Katamtamang Sipon Osamu 285° Ene 5/6 medyo malamig
Grabe sipon Napakalamig 300° Ene 20/21 pinaka malamig

* Nag-iiba-iba ang mga petsa sa loob ng ±1 araw na hanay bawat taon.