Ano ang Bagong Petsa Kapag Nagdagdag ng Dalawang Petsa

Ang mga petsa ay gumagana nang iba sa mga numero kapag pinagsama-sama. Halimbawa, kung idadagdag mo ang Enero 1, 2015 sa Enero 2, 2015, hindi ito darating sa Pebrero 3, 4030.

Ang dahilan ay ang bawat petsa ay nag-iimbak sa Excel bilang isang serial number. Kapag pinagsama-sama ang dalawang petsa, talagang magdadagdag ang dalawang serial number.

Halimbawa, ang Enero 1, 2015 ay 42,005 at ang Enero 2, 2015 ay 42,006. Kapag pinagsama ang dalawang petsa, ang serial number ay 84,011, na Enero 4, 2130 kapag nagko-convert sa isang petsa.Mangyaring gamitin ang formula sa ibaba upang pagsamahin ang dalawang petsa kapag may pangangailangan.

=TEXT(A2+B2,'MMM DD, YYYY')

Upang magkaroon ng buong buwang mga pangalan, kailangan mong baguhin mula sa 'MMM' patungong 'MMMM', o gamitin ang formula sa ibaba:

=TEXT(A2+B2,'MMMM DD, YYYY')