Araw ng Anguilla

Ang Anguilla Day ay isang pampublikong holiday sa Anguilla, at ito ay ipinagdiriwang tuwing Mayo 30 bawat taon. Ipinagdiriwang ng holiday ang anibersaryo ng kalayaan ng Anguilla mula sa St. Kitts at Nevis noong 1967.

Ang Anguilla ay isang teritoryo ng British sa ibayong dagat sa Caribbean. Binubuo ang teritoryo ng pangunahing isla ng Anguilla, at ilang nakapaligid na maliliit na isla at cays. Ito ay pinaniniwalaan na Columbus Nakita niya ang isla sa kanyang ikalawang paglalakbay noong 1493.

Noong 1650, nagsimulang manirahan ang mga English settler mula sa Saint Kitts sa mga isla at ang Anguilla ay naging kolonya ng Britanya. Ito ay pinangangasiwaan kasama ng iba pang mga isla noong unang bahagi ng panahon ng kolonyal. Noong 1882, ang Anguilla ay pinagsama sa St Kitts at Nevis. Noong 1962, nakuha ng Anguilla ang buong panloob na awtonomiya kasama ng Saint Kitts at Nevis.Noong Mayo 30, 1967, idineklara ng Anguilla ang paghihiwalay mula sa Saint Kitts at Nevis kasunod ng isang reperendum at sapilitang pinaalis ang puwersa ng pulisya ng St. Kitts mula sa isla. Gayunpaman, noong 1980 lamang, pinahintulutan ang Anguilla na pormal na humiwalay sa Saint Kitts at Nevis at maging isang hiwalay na kolonya ng British Crown.

Ang sumusunod ay ang listahan ng Anguilla Day sa Anguilla mula 2022 hanggang 2026.

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Anguilla Mayo 30, 2022 Lunes
Araw ng Anguilla Mayo 30, 2023 Martes
Araw ng Anguilla Mayo 30, 2024 Huwebes
Araw ng Anguilla Mayo 30, 2025 Biyernes
Araw ng Anguilla Mayo 30, 2026 Sabado

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pampublikong holiday sa Anguilla: