Araw ng Armistice (Belgium)

Ang Armistice Day ay isang pampublikong holiday sa Belgium, at ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 11 bawat taon.

Ang Armistice Day ay ginugunita ang kasunduan sa armistice na nilagdaan sa pagitan ng Allies at Germany sa Compi├Ęgne, France, na nagkabisa noong ikalabing-isang oras ng ikalabing-isang araw ng ikalabing-isang buwan ng 1918.

Ipinagdiwang ang Araw ng Armistice na may iba't ibang pangalan sa iba't ibang bansa tulad ng Araw ng Pag-alaala sa Canada at Araw ng mga Beterano sa Estados Unidos, ngunit France at ipinagdiriwang pa rin ng Belgium ang holiday na may pangalang 'Armistice Day'.Ang sumusunod ay ang listahan ng Armistice Day sa Belgium mula 2021 hanggang 2025.

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Armistice Nob 11, 2021 Huwebes
Araw ng Armistice Nob 11, 2022 Biyernes
Araw ng Armistice Nob 11, 2023 Sabado
Araw ng Armistice Nob 11, 2024 Lunes
Araw ng Armistice Nob 11, 2025 Martes