Araw ng Kagitingan

Ang Araw ng Kagitingan, na kilala rin bilang Bataan Day, ay isang pambansang holiday sa Pilipinas.

Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay ginugunita ang pagbagsak ng Bataan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Labanan sa Bataan ay ipinaglaban ng Estados Unidos at ng Komonwelt ng Pilipinas laban sa Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Nagawa ng mga pwersang Amerikano at Pilipino na labanan ang mga Hapon sa loob ng mahigit tatlong buwan, ngunit sumuko sa dulo nang ang depensa ng Allied ay unti-unting nawasak at bumagsak. Sa labanang ito, mahigit 60,000 Pilipino at 15,000 Amerikanong tagapagtanggol ang nakapalibot at ito ang pinakamalaki sa mga kasaysayang militar ng mga Amerikano at Pilipino.Ang holiday ay unang pinangalanang 'Bataan Day' noong 1961, at pagkatapos ay pinalitan ito ng 'Equality Day (Bataan and Corregidor Day)' Mayroong ilang iba pang mga pangalan, at ang holiday ay binago bilang 'End Day' sa

Ang sumusunod ay ang listahan ng Middle Days mula 2021 hanggang

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Kagitingan Abr 09, 2021 Biyernes
Araw ng Kagitingan Abr 09, 2022 Sabado
Araw ng Kagitingan Abr 09, 2023 Linggo
Araw ng Kagitingan Abr 09, 2024 Martes
Araw ng Kagitingan Abr 09, 2025 Miyerkules