Araw ng Kalayaan ng Argentina

Ang Araw ng Kalayaan ng Argentina ay isang pampublikong holiday sa Argentina, at ito ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 9 bawat taon. Ipinagdiriwang ng holiday ang deklarasyon ng kalayaan ng Argentina mula sa Spanish Monarchy noong Hulyo 9, 1816 ng Congress of Tucumán.

Kasunod ng pagtitiwalag ng haring Espanyol na si Ferdinand VII ng Napoleonic French, naganap ang Rebolusyong Mayo noong 1810, na nagpababa sa kapangyarihan ng monarkiya ng Espanya sa Amerika. Bagama't ipinagpatuloy ng monarkiya ng Espanya ang mga tungkulin nito noong 1814, ang unyon sa pagitan ng mga dominyon sa ibang bansa ng Espanya at ng monarkiya ng Espanya ay natunaw. Ang pagtitiwalag ng haring Espanyol sa kalaunan ay naging isang legal na konsepto na humantong sa mga deklarasyon ng kalayaan sa mga Espanyol sa Amerika.

Ang sumusunod ay ang listahan ng Araw ng Kalayaan ng Argentina mula 2022 hanggang 2026.Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Kalayaan Hul 09, 2022 Sabado
Araw ng Kalayaan Hul 09, 2023 Linggo
Araw ng Kalayaan Hul 09, 2024 Martes
Araw ng Kalayaan Hul 09, 2025 Miyerkules
Araw ng Kalayaan Hul 09, 2026 Huwebes

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pampublikong holiday sa Argentina: