Araw ng mga Kaluluwa

Ang All Souls' Day, na kilala rin bilang Commemoration of All the Faithful Departed and the Day of the Dead, ay isang araw ng panalangin at pag-alala para sa mga kaluluwa ng mga namatay, at ito ay ginugunita tuwing Nobyembre 2 sa maraming simbahan sa kanluran. taon.

Sa All Souls' Day, maraming tao ang naghahanda ng mga pagkain para sa mga kaluluwa ng mga patay, nagsisindi ng kandila, bumisita sa mga sementeryo upang linisin at ayusin ang mga puntod; at sa ilang kultura, ang mga tao ay mag-iiwan ng pagkain at dessert sa mesa para sa mga kaluluwa sa gabi.

Ang sumusunod ay ang listahan ng All Souls' Day mula 2022 hanggang 2026.Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng mga Kaluluwa Nob 02, 2022 Miyerkules
Araw ng mga Kaluluwa Nob 02, 2023 Huwebes
Araw ng mga Kaluluwa Nob 02, 2024 Sabado
Araw ng mga Kaluluwa Nob 02, 2025 Linggo
Araw ng mga Kaluluwa Nob 02, 2026 Lunes

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pista opisyal ng Kristiyano: