Araw ng mga Santo

Ang All Saints' Day, na kilala rin bilang Feast of All Saints, ay isang relihiyosong holiday na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano at ito ay ipinagdiriwang tuwing Nobyembre 1 bawat taon sa Kanlurang Kristiyanismo, o sa unang Linggo pagkatapos ng Pentecost sa Eastern Orthodox Churches.

Ang All Saints' Day ay ginugunita ang lahat ng mga santo mula sa kasaysayan ng Kristiyano kabilang ang mga kilala at hindi kilala. Sa 4 ika siglo, sinimulan ng mga tao na gunitain ang lahat ng mga Kristiyanong martir noong Mayo 13, at noong 609 AD, ang All Saints' Day ay pormal na sinimulan ni Pope Boniface IV sa Roma noong Mayo 13. Sinimulan ni Pope Gregory III  ang kasalukuyang data ng Nobyembre 1 bilang All Saints' Araw sa panahon ng kanyang paghahari mula 731 hanggang 741.

Ang sumusunod ay ang listahan ng All Saints' Day mula 2022 hanggang 2026.Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng mga Santo Nob 01, 2022 Martes
Araw ng mga Santo Nob 01, 2023 Miyerkules
Araw ng mga Santo Nob 01, 2024 Biyernes
Araw ng mga Santo Nob 01, 2025 Sabado
Araw ng mga Santo Nob 01, 2026 Linggo

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pista opisyal ng Kristiyano: