2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Greenland noong 2021

Ang 2021 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Greenland, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 13 pampublikong holiday at 248 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Greenland noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Greenland, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 13 pampublikong holiday at 249 na araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Trabaho sa Algeria noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Algeria, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 12 pampublikong holiday at 250 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Trabaho sa Algeria noong 2021

Ang 2021 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Algeria, mayroong 105 katapusan ng linggo, 12 pampublikong holiday at 248 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Australia noong 2019

Mayroong 254 na araw ng trabaho kapag binibilang lamang ang 7 pambansang pista opisyal, gayunpaman, ang bilang ng mga araw ng trabaho sa bawat estado o teritoryo ay iba.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Afghanistan noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Afghanistan, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 16 na pampublikong holiday at 246 na araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Albania noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Albania, mayroong 104 weekend, 15 public holidays at 248 working days.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Guinea sa 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 na araw. Sa Guinea, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 13 pampublikong holiday at 249 na araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Guinea noong 2021

Ang 2021 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Guinea, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 13 pampublikong holiday at 248 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Guinea noong 2022

Ang 2022 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Guinea, mayroong 105 katapusan ng linggo, 13 pampublikong holiday at 247 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arkansas, USA noong 2021

Sa Estado ng Arkansas, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 10 pampublikong holiday, 1 naobserbahang holiday sa Disyembre 31 at 250 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arkansas, USA noong 2019

Ang 2019 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa State of Arkansas, USA, mayroong 104 weekend, 10 public holidays at 251 working days sa 2019.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arkansas, USA noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Estado ng Arkansas, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 10 pampublikong holiday at 252 araw ng trabaho sa 2020.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arizona, USA noong 2019

Ang 2019 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Estado ng Arizona, United States, mayroong 104 araw ng katapusan ng linggo, 10 pampublikong holiday at 251 araw ng trabaho sa 2019.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arizona, USA noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Estado ng Arizona, United States, mayroong 104 na araw ng katapusan ng linggo, 10 pampublikong holiday at 252 araw ng trabaho sa 2020.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Arizona, USA noong 2021

Ang 2021 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Estado ng Arizona, United States, mayroong 104 na araw ng katapusan ng linggo, 10 pampublikong holiday, 1 naobserbahang holiday sa Disyembre 31 at 250 araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Alaska, USA noong 2021

Ang 2021 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Estado ng Alaska, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 11 pampublikong holiday, 1 naobserbahang holiday sa Disyembre 31 at 249 na araw ng trabaho.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Alaska, USA noong 2019

Ang 2019 ay isang karaniwang taon na may kabuuang 365 araw. Sa Estado ng Alaska, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 11 pampublikong holiday at 250 araw ng trabaho sa 2019.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Alabama, USA noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 na araw. Sa Estado ng Alabama, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 12 pampublikong holiday at 250 araw ng trabaho sa 2020.

2024
Veronika Miller

Mga Araw ng Paggawa sa Alaska, USA noong 2020

Ang 2020 ay isang leap year na may kabuuang 366 araw. Sa Estado ng Alaska, mayroong 104 na katapusan ng linggo, 11 pampublikong holiday at 251 araw ng trabaho sa 2020.