Backspace upang I-clear ang Mga Nilalaman

Ang Backspace Ang susi ay upang i-clear ang nilalaman ng aktibong cell. Sa cell editing mode, tinatanggal ng Backspace ang character sa kaliwa ng insertion point.

Hakbang 1: Upang tanggalin ang mga nilalaman nang magkasama, i-click ang cell;

Hakbang 2: Pindutin ang key ' Backspace ' mula sa keyboard at tatanggalin mo ang mga nilalaman sa cell.Hakbang 3: Upang tanggalin ang isang titik mula sa mga nilalaman, mangyaring i-double click ang cell upang ilipat ang cursor sa cell;

Hakbang 4: Pindutin ang key ' Backspace ' mula sa keyboard at magtatanggal ka ng isang titik mula sa mga nilalaman. Sa bawat oras na pinindot mo ang 'Backspace' na key, tatanggalin mo ang isang titik.

Hakbang 5: Maaari mong tanggalin ang anumang titik sa mga nilalaman, hindi kinakailangan ang huli mula sa kaliwa.