Ctrl+3: Italicize Text

Ang shortcut Ctrl+3 ay italicize ang text o alisin ang italic formatting, katulad ng shortcut Ctrl+I .

Hakbang 1: Piliin ang hanay ng data na gusto mong i-italicize (hal., B2:D4);

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl key, pindutin ang numero 3 mula sa keyboard sa alphanumeric na seksyon. Ang napiling hanay ng data ay italic na ngayon.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut