Ctrl+A: Pinipili ang Kasalukuyang Data

Ang shortcut Ctrl+A ay isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na shortcut sa Excel. Ang shortcut ay upang piliin ang kasalukuyang hanay ng data kung nasaan ang cursor o ang buong worksheet kung ang cursor ay wala sa hanay ng data. Kung ang cursor ay nasa isang hanay ng data, pindutin ang isang beses upang piliin ang hanay ng data at pindutin ang pangalawang beses upang piliin ang buong worksheet.

1. Kapag ang cursor ay nasa isang hanay ng data

Hakbang 1: Mag-click saanman sa hanay ng data;Hakbang 2: Pindutin ang ' Ctrl ' susi at hawakan ito, pagkatapos ay pindutin ang titik ' A ' mula sa keyboard. Ito ay para piliin ang kasalukuyang hanay ng data.

Hakbang 3: Kung gusto mong piliin ang buong worksheet, pindutin ang ' Ctrl 'at' A ' muli. Sa pangalawang pagkakataon ay pipiliin ang buong worksheet.

2. Kapag ang cursor ay nasa labas ng hanay ng data

Hakbang 1: Mag-click saanman sa labas ng hanay ng data;

Hakbang 2: Pindutin ang ' Ctrl ' susi at hawakan ito, pagkatapos ay pindutin ang titik ' A ' mula sa keyboard. Ito ay para piliin ang buong worksheet.