Ctrl+Alt+F9: Kalkulahin ang lahat ng Worksheet

Ang shortcut Ctrl+Alt+F9 ay upang kalkulahin sa lahat ng bukas na workbook, kahit na nakalkula na sa manu-manong modelo ng pagkalkula (tingnan kung paano itakda ang Opsyon sa Pagkalkula sa Manwal ).

Mangyaring sumangguni sa shortcut Shift + F9 upang kalkulahin lamang ang aktibong worksheet.

Hakbang 1: I-click ang cell, hal., Cell B3;Hakbang 2: Baguhin ang halaga sa cell mula 4 hanggang 6;

Hakbang 3: Pindutin nang matagal ang Ctrl at Shift key, i-click ang F9 susi upang magkaroon ng mga kinakalkula na resulta.

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut