Ctrl+Back Slash: Static Value

Ang shortcut Ctrl+Back Slash (\) ay upang piliin ang mga cell na hindi tumutugma sa formula o mga static na halaga.

Hakbang 1: Piliin ang mga cell sa worksheet;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl key, pagkatapos ay pindutin ang Likod na Slash (\) .Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut