Ctrl+]: Formula Sumangguni sa Active Cell

Ang shortcut Ctrl+] (kanang square bracket) ay upang piliin ang mga cell na naglalaman ng mga formula na direktang tumutukoy sa aktibong cell. Mangyaring sumangguni sa shortcut Ctrl+Shift+} .

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl key, pagkatapos ay pindutin ang kanang square bracket tanda ( ] ). Ang mga cell na may formula na tumutukoy sa cell na ito ay pipiliin.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut