Ctrl+I: Italicize Text

Ang shortcut Ctrl+I ay italicize ang teksto o alisin ang italic formatting. Maaari mo ring gamitin ang shortcut Ctrl+3 o ang Italic utos mula sa Bahay Tab, tingnan mo dito para sa mga detalye .

Hakbang 1: Piliin ang mga nilalaman sa worksheet, hal., A3:B4;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang ' Ctrl 'susi at pindutin ang' ako ' mula sa keyboard. Malalaman mong ang data ay italic ngayon.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut