Ctrl+Shift+End: sa Huling Ginamit na Cell

Ang shortcut Ctrl+Shift+End ay upang i-extend ang pagpili sa huling ginamit na cell kung saan ginagamit ang row o column, o pipiliin ng shortcut ang lahat ng text mula sa cursor hanggang sa dulo sa formula bar.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet, hal., A3;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang ' Ctrl 'at' Paglipat ' key, at i-click ang ' Tapusin 'susi mula sa key board.Ang pagpili ay pinalawig na ngayon sa huling ginamit na cell C5.

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut