Ctrl+Shift+): I-unhide ang Mga Column

Ang shortcut Ctrl+Shift+) ay upang i-unhide ang mga napiling column. Suriin ang shortcut' Ctrl+0 ' para makita kung paano itago ang mga column.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa worksheet na naglalaman ng mga nakatagong column;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl at Shift key, pagkatapos ay pindutin ang kanang bracket sign ( ) ).

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut