Ctrl+Shift+{: Piliin ang Mga Cell na tinutukoy ng Mga Formula

Ang shortcut Ctrl+Shift+{ (kaliwang kulot na bracket) ay upang piliin ang lahat ng mga cell na direktang tinutukoy ng mga formula sa pagpili. Mangyaring sumangguni sa shortcut Ctrl+[ .

Hakbang 1: I-click ang cell na may formula;

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl key, pagkatapos ay pindutin ang kaliwang kulot na bracket tanda ( { ). Ang lahat ng mga cell na direktang tumutukoy sa formula ay pipiliin.

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut