Ctrl+Y: Ulitin ang Huling Utos

Ang shortcut Ctrl+Y ay ulitin ang huling utos o aksyon, kung maaari. Sa halimbawang ito, i-highlight natin ang mga cell.

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa hanay ng data at i-highlight ito sa dilaw, hal., D4;

Hakbang 2: Pumili ng anumang iba pang cell o cell, hal., A3:A5;Hakbang 3: Pindutin nang matagal ang ' Ctrl ' key mula sa keyboard, pagkatapos ay i-click ang ' Y '.

Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut