Esc: Kanselahin ang isang Entry

Ang susi esc ay kanselahin ang isang entry sa cell o Formula Bar.

Hakbang 1: I-type ang anumang nilalaman sa cell (hal., excel);

Hakbang 2: Pindutin ang ' esc ' key mula sa keyboard, at tatanggalin ang entry.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut