2023
Veronika Miller

Mga Piyesta Opisyal sa Canada sa 2022

Ang 2022 ay isang normal na taon na may kabuuang 365 araw, at ang Canada ay may 11 pederal na pista opisyal, dalawa sa mga ito ay nahuhulog sa katapusan ng linggo: Araw ng Bagong Taon at Pasko. Nasa ibaba ang isang listahan ng mga federal holiday sa Canada sa 2022.

2023
Veronika Miller

Mga Piyesta Opisyal sa Alberta 2022

Ang 2022 ay isang normal na taon na may kabuuang 365 araw, at ang Alberta, Canada, ay may 12 pampublikong holiday, dalawa sa mga ito ay tuwing Sabado at Linggo: Araw ng Bagong Taon at Pasko.2023
Veronika Miller

Mga Piyesta Opisyal sa British Columbia noong 2022

Ang 2022 ay isang normal na taon na may kabuuang 365 araw. Mayroong 10 pampublikong holiday sa British Columbia, Canada, dalawa sa mga ito ay nahuhulog tuwing Sabado at Linggo: Araw ng Bagong Taon at Araw ng Pasko.