ilang araw sa 2022

2021 2022 2023

Ang 2022 ay isang average na taon na may 365 araw, na katumbas ng 8,760 oras o 31,536,000 segundo.

yunit ng pagsukat resulta
buwan 12
langit 365
Linggo 52 linggo at 1 araw
Linggo 52.14
Oras 8,760
minuto 525,600
pangalawa 31,536,000

Mga araw sa 2022: Sa 2022, pitong buwan ay 31 araw, apat na buwan ay 30 araw, at isang buwan ay 28 araw, o 52 linggo at isang araw sa mga linggo.

Sa 2022, mayroong 52 bawat isa sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Linggo, ngunit 53 sa Sabado.Ang una at huling araw ng 2022 ay parehong Sabado.

buwan Linggo sa Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado kabuuan
Enero 5 5 4 4 4 4 5 31
Pebrero 4 4 4 4 4 4 4 28
Marso 4 4 5 5 5 4 4 31
Abril 4 4 4 4 4 5 5 30
May 5 5 5 4 4 4 4 31
Hunyo 4 4 4 5 5 4 4 30
Hulyo 5 4 4 4 4 5 5 31
Agosto 4 5 5 5 4 4 4 31
Setyembre 4 4 4 4 5 5 4 30
Oktubre 5 5 4 4 4 4 5 31
Nobyembre 4 4 5 5 4 4 4 30
Disyembre 4 4 4 4 5 5 5 31
kabuuan 52 52 52 52 52 52 53 365

Pakitingnan ang bilang ng mga araw sa bawat buwan: