2024
Veronika Miller

Ang Pinakamababang Sahod sa Canada ayon sa Lalawigan

Sa Canada, iba ang pinakamababang sahod sa mga probinsya o teritoryo, mula sa $11.06 kada oras sa Saskatchewan hanggang $15 kada oras sa Alberta.

2024
Veronika Miller

2016 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 2016, nanalo si Donald Trump (Republican Party) ng 304 electoral votes at Hillary Clinton (Democratic Party) ay nanalo ng 227 electoral votes.

2024
Veronika Miller

2012 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 2012, nanalo si Barack Obama (Democrat Party) ng 332 boto sa elektoral at si Mitt Romney (Republican Party) ay nanalo ng 206 na boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

2008 US Federal Elections Electoral Votes

Mayroong 538 boto sa halalan sa halalan ng pangulo sa Estados Unidos, at ang bilang ng mga botong elektoral na manalo ay 270.

2024
Veronika Miller

2004 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 2004, nanalo si George W. Bush (Partido ng Republika) ng 286 na boto sa elektoral at si John Kerry (Partido Demokratiko) ay nanalo ng 251 na boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

2000 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 2000, nanalo si George W. Bush (Partido ng Republika) ng 271 boto sa elektoral at si Al Gore (Partido Demokratiko) ay nanalo ng 266 na boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

1996 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 1996, nanalo si Bill Clinton (Democratic Party) ng 379 electoral votes at Bob Dole (Republican Party) ay nanalo ng 159 electoral votes.

2024
Veronika Miller

1992 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 1992, nanalo si Bill Clinton (Democratic Party) ng 370 boto sa elektoral at si George H.W. Si Bush (Republican Party) ay nanalo ng 168 boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

1988 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 1988, si George H.W. Si Bush (Republican Party) ay nanalo ng 426 electoral votes at Michael Dukakis (Democratic Party) ay nanalo ng 111 electoral votes.

2024
Veronika Miller

1984 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 1984, nanalo si Ronald Reagan (Partido ng Republika) ng 525 boto sa elektoral at si Walter Mondale (Partido Demokratiko) ay nanalo ng 13 boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

1980 US Federal Elections Electoral Votes

Noong 1980, nanalo si Ronald Reagan (Partido ng Republika) ng 489 na boto sa elektoral at si Jimmy Carter (Partido Demokratiko) ay nanalo ng 49 na boto sa elektoral.

2024
Veronika Miller

2020 US Federal Elections Electoral Votes

Mayroong 538 boto sa kolehiyo ng elektoral sa halalan ng pangulo ng US, at ang bilang ng mga boto sa kolehiyo ng elektoral upang manalo sa halalan sa pagkapangulo ay 270 o higit pa.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Espanyol

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Espanyol.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Russian

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, pati na rin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Russian.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Portuges

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Portuguese.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Korean

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Korean.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Japanese

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Japanese.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Italyano

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Italyano.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Indonesian

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Indonesian.

2024
Veronika Miller

Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Greek

Ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika. Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Greek.