Mga Petsa ng Bagong Taon ng Tsino 2001 hanggang 2100

Inorasan ang Bagong Taon ng Tsino ayon sa tradisyonal na kalendaryong Tsino, at ito ay pumapatak sa ibang araw bawat taon sa kalendaryong Gregorian.

Ang Kinakalkula ang Bagong Taon ng Tsino batay sa 'Spring Commences (立春)', na siyang unang solar term ng 24 solar terms .

  • Kapag ang 'Spring Commences (立春)' ay bumagsak sa anumang araw mula ika-1 hanggang ika-15 sa kalendaryong Tsino, ang unang araw ng buwan ay ang Bagong Taon.
  • Kapag ang 'Spring Commences (立春)' ay bumagsak sa anumang araw mula ika-16 hanggang ika-30 sa Chinese calendar, ang susunod na unang araw ng buwan ay ang New Year Day.

Pakiusap tingnan dito para sa higit pang mga detalye . Ang sumusunod ay ang listahan ng Chinese New Year mula 2001 hanggang 2100 sa Gregorian calendar.Pangalan taon Petsa Linggo Zodiac
Bagong Taon ng Tsino 2001 Ene 24, 2001 Miyerkules Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2002 Pebrero 12, 2002 Martes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2003 Peb 01, 2003 Sabado kambing
Bagong Taon ng Tsino 2004 Ene 22, 2004 Huwebes Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2005 Peb 09, 2005 Miyerkules tandang
Bagong Taon ng Tsino 2006 Ene 29, 2006 Linggo aso
Bagong Taon ng Tsino 2007 Pebrero 18, 2007 Linggo Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2008 Peb 07, 2008 Huwebes daga
Bagong Taon ng Tsino 2009 Ene 26, 2009 Lunes baka
Bagong Taon ng Tsino 2010 Pebrero 14, 2010 Linggo tigre
Bagong Taon ng Tsino 2011 Peb 03, 2011 Huwebes Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2012 Ene 23, 2012 Lunes Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2013 Peb 10, 2013 Linggo Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2014 Ene 31, 2014 Biyernes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2015 Peb 19, 2015 Huwebes kambing
Bagong Taon ng Tsino 2016 Peb 08, 2016 Lunes Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2017 Ene 28, 2017 Sabado tandang
Bagong Taon ng Tsino 2018 Peb 16, 2018 Biyernes aso
Bagong Taon ng Tsino 2019 Peb 05, 2019 Martes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2020 Ene 25, 2020 Sabado daga
Bagong Taon ng Tsino 2021 Peb 12, 2021 Biyernes baka
Bagong Taon ng Tsino 2022 Peb 01, 2022 Martes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2023 Ene 22, 2023 Linggo Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2024 Peb 10, 2024 Sabado Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2025 Ene 29, 2025 Miyerkules Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2026 Peb 17, 2026 Martes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2027 Peb 06, 2027 Sabado kambing
Bagong Taon ng Tsino 2028 Ene 26, 2028 Miyerkules Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2029 Peb 13, 2029 Martes tandang
Bagong Taon ng Tsino 2030 Peb 03, 2030 Linggo aso
Bagong Taon ng Tsino 2031 Ene 23, 2031 Huwebes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2032 Peb 11, 2032 Miyerkules daga
Bagong Taon ng Tsino 2033 Ene 31, 2033 Lunes baka
Bagong Taon ng Tsino 2034 Peb 19, 2034 Linggo tigre
Bagong Taon ng Tsino 2035 Peb 08, 2035 Huwebes Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2036 Ene 28, 2036 Lunes Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2037 Peb 15, 2037 Linggo Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2038 Peb 04, 2038 Huwebes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2039 Ene 24, 2039 Lunes kambing
Bagong Taon ng Tsino 2040 Peb 12, 2040 Linggo Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2041 Peb 01, 2041 Biyernes tandang
Bagong Taon ng Tsino 2042 Ene 22, 2042 Miyerkules aso
Bagong Taon ng Tsino 2043 Peb 10, 2043 Martes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2044 Ene 30, 2044 Sabado daga
Bagong Taon ng Tsino 2045 Peb 17, 2045 Biyernes baka
Bagong Taon ng Tsino 2046 Peb 06, 2046 Martes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2047 Ene 26, 2047 Sabado Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2048 Peb 14, 2048 Biyernes Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2049 Peb 02, 2049 Martes Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2050 Ene 23, 2050 Linggo Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2051 Peb 11, 2051 Sabado kambing
Bagong Taon ng Tsino 2052 Peb 01, 2052 Huwebes Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2053 Peb 19, 2053 Miyerkules tandang
Bagong Taon ng Tsino 2054 Peb 08, 2054 Linggo aso
Bagong Taon ng Tsino 2055 Ene 28, 2055 Huwebes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2056 Peb 15, 2056 Martes daga
Bagong Taon ng Tsino 2057 Peb 04, 2057 Linggo baka
Bagong Taon ng Tsino 2058 Ene 24, 2058 Huwebes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2059 Peb 12, 2059 Miyerkules Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2060 Peb 02, 2060 Lunes Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2061 Ene 21, 2061 Biyernes Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2062 Peb 09, 2062 Huwebes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2063 Ene 29, 2063 Lunes kambing
Bagong Taon ng Tsino 2064 Peb 17, 2064 Linggo Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2065 Peb 05, 2065 Huwebes tandang
Bagong Taon ng Tsino 2066 Ene 26, 2066 Martes aso
Bagong Taon ng Tsino 2067 Peb 14, 2067 Lunes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2068 Peb 03, 2068 Biyernes daga
Bagong Taon ng Tsino 2069 Ene 23, 2069 Miyerkules baka
Bagong Taon ng Tsino 2070 Peb 11, 2070 Martes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2071 Ene 31, 2071 Sabado Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2072 Peb 19, 2072 Biyernes Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2073 Peb 07, 2073 Martes Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2074 Ene 27, 2074 Sabado Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2075 Peb 15, 2075 Biyernes kambing
Bagong Taon ng Tsino 2076 Peb 05, 2076 Miyerkules Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2077 Ene 24, 2077 Linggo tandang
Bagong Taon ng Tsino 2078 Peb 12, 2078 Sabado aso
Bagong Taon ng Tsino 2079 Peb 02, 2079 Huwebes Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2080 Ene 22, 2080 Lunes daga
Bagong Taon ng Tsino 2081 Peb 09, 2081 Linggo baka
Bagong Taon ng Tsino 2082 Ene 29, 2082 Huwebes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2083 Peb 17, 2083 Miyerkules Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2084 Peb 06, 2084 Linggo Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2085 Ene 26, 2085 Biyernes Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2086 Peb 14, 2086 Huwebes Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2087 Peb 03, 2087 Lunes kambing
Bagong Taon ng Tsino 2088 Ene 24, 2088 Sabado Unggoy
Bagong Taon ng Tsino 2089 Peb 10, 2089 Huwebes tandang
Bagong Taon ng Tsino 2090 Ene 30, 2090 Lunes aso
Bagong Taon ng Tsino 2091 Peb 18, 2091 Linggo Baboy
Bagong Taon ng Tsino 2092 Peb 07, 2092 Huwebes daga
Bagong Taon ng Tsino 2093 Ene 27, 2093 Martes baka
Bagong Taon ng Tsino 2094 Peb 15, 2094 Lunes tigre
Bagong Taon ng Tsino 2095 Peb 05, 2095 Sabado Kuneho
Bagong Taon ng Tsino 2096 Ene 25, 2096 Miyerkules Dragon
Bagong Taon ng Tsino 2097 Peb 12, 2097 Martes Ahas
Bagong Taon ng Tsino 2098 Peb 01, 2098 Sabado Kabayo
Bagong Taon ng Tsino 2099 Ene 21, 2099 Miyerkules kambing
Bagong Taon ng Tsino 2100 Pebrero 09, 2100 Martes Unggoy