Miyerkules ng Abo

Ang Miyerkules ng Abo ay isang pista ng mga Kristiyano na sinusunod sa maraming mga bansa, at ito ay bumagsak sa susunod na araw Shrove Martes , o 46 na araw bago Linggo ng Pagkabuhay .

Ang Miyerkules ng Abo ay isang banal na araw ng panalangin ng mga Kristiyano at ito ay karaniwang ginagawa kasama ng abo at pag-aayuno. Miyerkoles ng Abo ang simula ng panahon ng Kuwaresma bago ang Pasko ng Pagkabuhay, isa pang mahalagang pagdiriwang ng Kristiyanong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesu-Kristo.

Ang pag-aayuno ng Kuwaresma sa mga simbahang Kristiyano ay tumatagal ng 40 araw mula Miyerkules ng Abo hanggang Linggo ng Pagkabuhay hindi kasama ang Linggo, bilang paggunita sa 40 araw na ginugol ni Jesus sa pag-aayuno sa disyerto.Sa Miyerkules ng Abo, ilalagay ng pari ang abo sa noo ng isang mananamba sa hugis ng krus, na nangangahulugang ang tao ay kay Jesukristo.

Ang sumusunod ay ang listahan ng Ash Wednesday mula 2022 hanggang 2026.

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Miyerkules ng Abo Mar 02, 2022 Miyerkules
Miyerkules ng Abo Peb 22, 2023 Miyerkules
Miyerkules ng Abo Peb 14, 2024 Miyerkules
Miyerkules ng Abo Mar 05, 2025 Miyerkules
Miyerkules ng Abo Peb 18, 2026 Miyerkules

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pista opisyal ng Kristiyano: