Paano Gamitin ang Function ng NETWORKDAYS

Ibinabalik ng NETWORKDAYS function ang bilang ng buong araw ng trabaho sa pagitan ng dalawang petsa.

Formula:

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])Mga Paliwanag:

  • Kinakailangan ang petsa ng pagsisimula, ang unang petsa.
  • Kinakailangan ang petsa ng pagtatapos, ang pangalawang petsa.
  • Ang mga pista opisyal ay opsyonal, ang mga pista opisyal sa pagitan ng dalawang petsa.

Mga pag-iingat:

  • Ibinabalik ng function ng NETWORKDAYS ang #VALUE! halaga ng error kapag ang anumang argumento ay hindi wastong petsa.
  • Iniimbak ng Excel ang mga petsa bilang sunud-sunod na mga serial number. Bilang default, ang Enero 1, 1900 ay serial number 1.

I-download: NETWORKDAYS Function