Paano Gamitin ang MALAKING Function

Sa Excel, maaari mong gamitin ang LARGE function upang mahanap ang K-th pinakamalaking halaga mula sa isang dataset batay sa relatibong katayuan nito.

Formula:

= MALAKI(Array, K)Mga Paliwanag:

- Ang array ay kinakailangan; ang data array o range na kailangan mo para matukoy ang K-th pinakamalaking halaga;

– Kinakailangan ang K; ang posisyon mula sa pinakamalaki sa hanay ng data.

Mga pag-iingat:

Nasa hanay ang K mula 1 (pinakamalaking) hanggang n (pinakamaliit), kung saan ang n ay ang bilang ng mga punto ng data. Kung hindi, kung ang k < 1 o kung ang k ay mas malaki kaysa sa bilang ng mga data point, ibabalik ng LARGE function ang #NUM! pagkakamali.

Kung walang laman ang array, ibabalik ng LARGE function ang #NUM! halaga ng error.

Halimbawa 1: Ano ang ika-5 pinakamalaking kita?

= MALAKI(C2:C9,5)
Ang ika-5 pinakamalaking kita ay $70,256.

Halimbawa 2: Ano ang pinakamalaking kita?

= MALAKI(C2:C9,1)
Ang pinakamalaking kita ay $79,058.

Halimbawa 3: Ano ang ika-20 pinakamalaking kita?

= MALAKI(C2:C9,20)
Mayroong 8 tao sa halimbawa, kaya ang ika-20 pinakamalaking kita ay wala at ibinalik ang #NUM! pagkakamali.

I-download: MALAKING Function