Paano Gumawa ng Combo Chart na may Dalawang Bar at Isang Linya

Ipagpalagay na mayroon tayong bilang ng mga tao at porsyento na nakamit ang pamantayan sa bawat rehiyon, at ang kabuuang mga taong lumahok. Kailangan nating gumawa ng combo chart para isama ang lahat ng 3 field na ito.

Hakbang 1: Piliin ang data sa hanay ng data;

Hakbang 2: I-click ang ' Ipasok 'Tab mula sa ribbon ;Hakbang 3: I-click ang ' Ipasok ang Combo Chart ' nasa ' Mga tsart ' seksyon;

Hakbang 4: I-click Clustered Column – Linya sa Secondary Axis ;

Hakbang 5: Makikita mong handa na ang bagong combo chart;

Hakbang 6: Para baguhin ang Y-Axis ('Met' o '% of Met'), i-double click ang Y-Axis, at baguhin ang value sa I-format ang Axis bintana;

Hakbang 7: Upang baguhin ang Chart Tile, i-double click at palitan ang mga salita sa kahon ng pamagat.

I-download ang Halimbawa