Paano I-extract ang Dalawang Letra mula sa Ikalawang Liham

Upang kunin ang dalawang titik mula sa pangalawang titik sa string ng teksto, kailangan mong gamitin Kaliwang Function .

Formula:

Kopyahin ang formula at palitan ang 'A1' ng cell name na naglalaman ng text na gusto mong i-extract.=LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-1),2)

Halimbawa:

Upang kunin ang dalawang titik mula sa pangalawang titik mula sa string ng teksto ' Paano I-extract ang Dalawang Letra mula sa Ikalawang Liham '.

Ang resulta ay nagbabalik ng pangalawang titik ' ow '.

Mga Paliwanag:

Hakbang 1: Upang mahanap ang haba ng string ng teksto;

Formula =ONLY(A1)
Resulta 53

Hakbang 2: Kunin ang teksto mula sa pangalawang titik

Formula =RIGHT(A1,LEN(A1)-1)
Resulta ow na Kunin ang Dalawang Titik mula sa Ikalawang Liham

Hakbang 3: I-extract ang dalawang titik mula sa pangalawang titik (o ang unang dalawang titik mula sa text string sa hakbang 2)

Formula =LEFT(RIGHT(A1,LEN(A1)-1),2)
Resulta ow