Paano I-extract ang Huling Salita

Upang kunin ang huling salita sa string ng teksto, kailangan mong hanapin ang kaugnay na lokasyon ng huling puwang, palitan ng isang espesyal na karakter upang makilala sa iba pang mga puwang, pagkatapos ay gamitin Tamang Pag-andar .

Formula:

Kopyahin ang formula at pagkatapos ay palitan ang 'A1' ng cell name na naglalaman ng text na gusto mong i-extract.=IF((LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))<1, A1, RIGHT(A1, LEN(A1)-FIND('/', SUBSTITUTE(A1,' ', '/', LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))))))

Halimbawa:

Upang kunin ang huling salita mula sa string ng teksto ' Paano I-extract ang Huling Salita '.

Ang resulta ay nagbabalik ng huling salita ' salita '.

Mga Paliwanag:

Hakbang 1: Upang mabilang ang bilang ng mga puwang

Formula =LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))
Resulta 5

Hakbang 2: Palitan ang huling espasyo ng anumang espesyal na karakter (hal., /)

Formula =SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))
Resulta Paano I-extract ang Huling/Salita

Hakbang 3: Hanapin ang lokasyon ng espesyal na karakter

Formula =HANAPIN('/', SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))))
Resulta 24

Hakbang 4: Ang bilang ng mga titik pagkatapos ng espesyal na karakter

Formula =LEN(A1)-FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))))
Resulta 4

Hakbang 5: Kunin ang mga titik pagkatapos ng espesyal na karakter

Formula =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))))
Resulta salita

Gayunpaman, kapag walang espasyo ang text string, ang formula na '=FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ','/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))) ' nagbabalik ng #VALUE! pagkakamali. Upang maiwasan ito, kailangan mong pagsamahin sa IF Function .

=IF((LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')))<1,A1,RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND('/',SUBSTITUTE(A1,' ', '/',LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ',''))))))

=SUBSTITUTE(A1,' ','') para palitan ang mga puwang sa text string;

=LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) para bilangin ang haba ng text string kapag pinalitan ang mga puwang;

=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')) upang mabilang ang bilang ng mga puwang sa string ng teksto.

Gamitin IF function upang ibalik ang mismong string ng teksto kapag mayroon lamang isang salita.

I-download ang Halimbawa