Paano Ipakita/Itago ang Ribbon sa Outlook

Bilang default, ang ribbon ay matatagpuan sa tuktok ng Outlook. Gayunpaman, maaari itong itago sa pagpapakita lamang ng mga pangalan ng tab.

1: Kapag ipinakita ang laso:

2: Kapag nakatago ang laso;3: Upang itago ang laso: mangyaring i-click ang maliit na tatsulok sa kanan;

4: Para i-unhide ang ribbon: I-click ang anumang tab sa itaas upang ipakita ang ribbon, pagkatapos ay i-click ang pin sa kanan.