Paano Kalkulahin ang Mga Araw sa Buwan ng Petsa

Upang mabilang ang mga araw sa isang buwan, maaari mong gamitin ang DAY Function at ang EOMONTH Function .

Ibinabalik ng function na DAY ang araw ng petsa, hal., 'Ene 18, 2016' ay nagbabalik ng 18, ang araw sa Enero.

Ibinabalik ng EOMONTH Function ang huling araw ng buwan na ang ipinahiwatig na bilang ng mga buwan bago o pagkatapos ng petsa ng pagsisimula.Mangyaring gamitin ang sumusunod na formula upang kalkulahin ang mga araw sa buwan ng petsa.

=DAY(EOMONTH(A2,0))

Kung saan ang A2 ay ang cell na may petsa.

Halimbawa: Upang kalkulahin ang mga araw sa buwan ng petsang Nobyembre 1, 2015 sa Cell A3

– Ibabalik ng EOMONTH(A3,0) ang huling araw sa Nobyembre, na Nobyembre 30, 2015.

– Ibinabalik ng DAY(EOMONTH(A3,0)) ang araw ng petsa ng Nobyembre 30, 2015, na 30.

Mangyaring suriin kung paano kalkulahin ang mga araw sa isang taon para sa mga araw sa isang taon.