Paano Kalkulahin ang Mga Edad sa Taon sa Excel

Mayroong ilang mga paraan upang kalkulahin ang edad sa mga taon kung kailan mayroon kang petsa ng kapanganakan at ang oras para sa edad.

1. INT Function

Ang unang paraan ay bilangin ang mga araw sa pagitan ng dalawang petsa at hinati sa 365 para sa mga taon, pagkatapos ay gamitin ang INT Function upang kunin ang integer bilang edad sa taon.=INT((B2-A2)/365)

kung saan ang 'B2-A2' ay upang mabilang ang mga araw sa pagitan ng dalawang petsa.

Kung mayroon kang petsa ng kapanganakan at gusto mong kalkulahin ang mga edad mula ngayon, maaari mong gamitin ang Ngayong Function para makuha ang date ngayon.

=INT((TODAY()-A2)/365)

Ang pamamaraang ito ay magbibigay sa iyo ng mga edad sa taon, gayunpaman, dahil hindi lahat ng taon ay 365 araw, ang paraang ayon sa teorya ay maaaring makapagpahinga sa iyo ng isang araw.

2. YEARFRAC Function

YEARFRAC Function ibinabalik ang bahagi ng taon sa pagitan ng petsa ng pagsisimula at petsa ng pagtatapos.

=ROUNDDOWN(YEARFRAC(A2,B2,0),0)

Kung saan ang 0 ay ang uri ng batayan ng bilang ng araw na gagamitin, at mayroon kang aktwal na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang petsa.

Ang A2 ay ang petsa ng pagsisimula at ang B2 ay ang petsa ng pagtatapos.

3. DATEDIF Function

DATEDIF function binibilang ang bilang ng mga araw, buwan, o taon sa pagitan ng dalawang petsa.

=DATEDIF(A2, B2, 'Y')

Kung saan ang A2 ay ang petsa ng pagsisimula at ang B2 ay ang petsa ng pagtatapos. Kung kailangan mong bilangin ang edad sa ngayon, kakailanganin mong pagsamahin ang Today() Function.

Ang 'Y' ay ang uri ng mga kalkulasyon, pakitingnan ang buong listahan ng mga uri at paliwanag.

'Y' Ang bilang ng mga taon
'M' Ang bilang ng mga buwan
'D' Ang bilang ng mga araw
'MD' Ang pagkakaiba kapag binabalewala ang mga taon at buwan
'YM' Ang pagkakaiba kapag binabalewala ang mga taon at araw
'YD' Ang pagkakaiba kapag hindi pinapansin ang taon