Paano Kalkulahin ang Pangalawang Pinakamalaking Halaga

Maaari mong kalkulahin ang maximum na halaga gamit ang Max function, ngunit upang kalkulahin ang pangalawa o pangatlong pinakamalaking halaga, kakailanganin mong gamitin ang MALAKING function .

Ang LARGE function ay nagbabalik ng k-th pinakamalaking halaga mula sa isang dataset batay sa kamag-anak nitong katayuan.

Upang kalkulahin ang pangalawang pinakamalaking halaga mula sa hanay ng data, mangyaring gamitin ang formula sa ibaba:=MALAKING(B2:B6,2)

Kung saan ang B2:B6 ay ang hanay ng data.

Upang kalkulahin ang ikatlong pinakamalaking halaga mula sa hanay ng data, mangyaring baguhin ang numero 2 hanggang 3.

=MALAKI(B2:B6,3)