Paano kung ang isang Halaga ay isang Sanggunian

Ang ISREF Function ay upang suriin kung ang isang halaga ay isang sanggunian. Ang resulta ay nagbabalik ng TRUE kapag ito ay isang reference at nagbabalik ng FALSE kapag ito ay hindi isang reference.

Formula:

=ISREF(value)Mga Paliwanag:

Kinakailangan ang halaga, ang resulta ay nagbabalik ng TRUE kapag ang halaga ay isang reference at nagbabalik ng False kapag ito ay hindi isang reference.

Halimbawa:

=ISREF(A2)

Ang cell A2 ay isang sanggunian, kaya bumalik ang ISREF(A2). totoo .

=ISREF(6)

Ang numero 6 ay hindi isang sanggunian, kaya nagbabalik ang ISREF(6). Mali .

I-download ang ISREF Function