Paano Kunin ang Pangalan ng Kategorya na may Pinakamataas na Halaga

Kapag nagtatrabaho sa Excel, lalo na kapag nag-automate ka ng isang ulat, maaaring kailanganin mong makuha ang pangalan ng kategorya na may pinakamataas na halaga. Halimbawa, sa sumusunod na talahanayan, ano ang magiging pangkat ng edad na may pinakamaraming bilang?

Ito ay tila napakadali kapag mayroon lamang isang simpleng mesa. Gayunpaman, napakadaling gamitin kapag nagtatrabaho sa isang dataset na maraming komunidad at nangangailangan ng ulat ang bawat komunidad.

Upang makuha ang pangalan ng kategorya na may pinakamataas na halaga, mangyaring pagsamahin sa max function , ang function ng pagtutugma , at ang index function .=INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0))

Kung saan ang MAX(B2:B6) ay upang mahanap ang maximum na halaga sa hanay ng data na B2:B6, at nagbabalik ng 76 sa halimbawang ito;

MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0) ay upang mahanap ang row number na may pinakamataas na halaga at nagbabalik ng 3;

Ang INDEX(A2:A6, MATCH(MAX(B2:B6),B2:B6,0)) ay upang makuha ang pangalan ng kategorya sa row 3, na '30-39 yrs.'