Paano Mag-convert ng Numero sa Pangalan ng Buwan

Kung mayroon kang numero at gusto mong i-convert ang numero sa pangalan ng buwan, maaari mong ilagay ang numero sa isang petsa bilang buwan gamit ang Pag-andar ng Petsa , pagkatapos ay i-convert ang petsa sa isang buwan gamit ang Text Function .

Kapag ang numero ay higit sa 12, ang mga resulta ay katumbas ng natitira sa bilang na hinati ng 12. Halimbawa, ang 13 na hinati sa 12 ay magkakaroon ng natitirang 1, kaya ang numero 13 at numero 1 ay ibabalik ang parehong pangalan ng buwan ng Enero.

Upang i-convert ang isang numero sa buwan gamit ang buong pangalan , mangyaring gamitin ang sumusunod na formula at baguhin ang A2 sa cell sa iyong file:

=TEXT(DATE(2011,A2,1),'MMMM')

kung saan ang 2011 ay maaaring maging anumang taon pagkatapos ng 1900.

Upang i-convert ang isang numero sa buwan gamit ang 3 letra , mangyaring gamitin ang sumusunod na formula:

=TEXT(DATE(2011,A2,1),'MMM')