Paano Magbilang ng mga Cell na Blangko

COUNTIF Function | COUNTBLANK Function

Upang mabilang ang bilang ng mga blangkong cell, maaari mong gamitin ang COUNTIF function o ang COUNTBLANK function .

1. COUNTIF FunctionFormula:

= COUNTIF(Saklaw, '')

Mga Paliwanag:

– Kinakailangan ang hanay, na magiging hanay ng mga cell na gusto mong bilangin;

– Kinakailangan ang blangkong ''.

Mga pag-iingat:

Walang puwang sa panipi (''), kung hindi, magkakaroon ka ng mga error.

Halimbawa 1: Upang mabilang kung gaano karaming mga blangkong cell sa column A.

– Saklaw: Hanay A (A2:A8)

– Blangko '' (pamantayan): panipi ''.

= COUNTIF(A2:A8,'')
Mayroong 2 blangkong cell sa column A.

2. COUNTBLANK Function

Maaari mo ring gamitin ang function na COUNTBLANK upang mabilang ang mga blangkong cell.

Formula:

= COUNTBLANK (Saklaw)

Halimbawa 2: Upang mabilang ang mga blangkong cell sa column A

=COUNTBLANK(A2:A8)
Mayroong 2 blangkong cell sa column A.

I-download ang Bilangin ang mga Blangkong Cell