Paano Magpadala ng Email upang Itago ang Mga Tatanggap sa Outlook

Maaari kang magpadala ng email sa isang grupo ng mga tao nang hindi nagpapaalam sa ibang tao na natanggap din ng grupo ang email. Maaari mong ipadala ang email sa mga hindi isiniwalat na resibo gamit ang mga hakbang sa ibaba:

Hakbang 1: I-click ang ' Bagong Email ' mula sa tab na Home;

Hakbang 2: I-type ang lahat ng email address sa Bcc box (hal., James at Leo);

Tandaan: Kung hindi mo mahanap ang Bcc box sa bagong email, mangyaring sumangguni sa kung paano ipakita o itago ang Bcc field .

Hakbang 3: I-click ang ' Ipadala 'upang ipadala ang email.