Paano Pagbukud-bukurin ang Column ng Petsa mula sa Pinakabago hanggang sa Pinakaluma

Mangyaring sundin ang mga hakbang sa ibaba upang pagbukud-bukurin ang isang column na may mga petsa mula sa pinakabago hanggang sa pinakaluma, o suriin pag-uuri mula sa pinakaluma hanggang sa pinakabago .

Hakbang 1: I-click ang anumang cell sa column na gusto mong ayusin;

Hakbang 2: I-click ang ' Bahay ' tab mula sa laso;Hakbang 3: I-click ang ' Pagbukud-bukurin&Salain ' nasa ' Pag-edit ' seksyon, at i-click ang ' Pagbukud-bukurin ang Pinakabago hanggang sa Pinakaluma ' mula sa drop-down na listahan;

Hakbang 4: Ang column ng petsa at lahat ng iba pang column ay mula sa Pinakabago hanggang Pinakaluma.

Bilang kahalili, mangyaring gamitin ang right-click tulad ng sa ibaba:

Hakbang 1: I-right-click ang column ng petsa at piliin ang ' Pagbukud-bukurin 'mula sa listahan;

Hakbang 2: Piliin ang ' Pagbukud-bukurin ang Pinakabago hanggang sa Pinakaluma '.