Paano Simulan ang Page Numbering mula sa Ikatlong Pahina sa Word

Iba sa pagnunumero ng pahina mula sa pangalawang pahina , kailangan mong magpasok ng mga section break upang simulan ang pagnunumero ng pahina mula sa ikatlong pahina (o anumang mga susunod na pahina). Pakitingnan ang mga hakbang sa ibaba para sa mga detalye:

Bahagi I: Ilagay ang Numero ng Pahina

Hakbang 1: I-click ang ' Ipasok ' tab mula sa laso;Hakbang 2: I-click ang ' Numero ng pahina ' galing sa ' Header&Footer 'lugar;

Hakbang 3: Piliin ang lokasyon at format ng numero ng pahina.

Bahagi II: Ipasok ang Seksyon Break

Hakbang 1: Mag-click saanman sa nilalaman upang ilipat ang cursor mula sa lugar ng header o footer, pagkatapos ay ilipat ang cursor ng mouse sa dulo ng pangalawang pahina;

Hakbang 2: I-click ang ' Mga break 'utos mula sa' Layout ' tab sa ribbon, pagkatapos ay i-click ang ' Susunod na pahina ' mula sa drop-down na listahan;

Hakbang 3: Mag-click sa numerong '3' sa ikatlong pahina at mag-click sa ' Link sa Nakaraang ' nasa ' Header at Footer ' tab mula sa ribbon (o ang Disenyo tab sa ilang mga bersyon ng Excel).

Bahagi III: Format ng Numero ng Pahina

Hakbang 1: I-right click sa numero ' 3 'muli at piliin' I-format ang Mga Numero ng Pahina ';

Hakbang 2: Sa bagong dialog box, palitan (o i-type) ang numerong '1' sa ' Magsimula sa 'kahon at lahat ng page number mula sa page three ay binago sa numbering mula sa '1' ;

Hakbang 3: Maaari mong tanggalin ang mga numero ng pahina sa unang dalawang pahina upang walang laman ang mga ito.

Pakiulit ang mga hakbang sa itaas kung gusto mong simulan ang pagnunumero ng pahina sa susunod na pahina gaya ng pahina 4 o pahina 5.