Paano Sumulat ng 0 hanggang 100 sa Greek

Ang mga numero ay nakasulat sa parehong paraan sa matematika tulad ng 1, 2, 3…., gayunpaman, ang pagsulat at pagbigkas ng mga numero ay nag-iiba sa iba't ibang wika.

Ang mga sumusunod ay ang mga numero mula 0 hanggang 100, gayundin ang daan-daan at libu-libo na nakasulat sa Greek.

Iba pang mga wika: Intsik | Dutch | Ingles | Filipino | Pranses | Aleman | Griyego | Indonesian | Italyano | Hapon | Koreano | Portuges | Ruso | Espanyol0 hanggang 19 (zero hanggang labinsiyam)

Numero Griyego Numero Griyego
0 sero 10 sampu
1 isa labing-isa labing-isa
dalawa dalawa 12 labindalawa
3 tatlo 13 labintatlo
4 apat 14 labing-apat
5 lima labinlima labinlima
6 anim 16 labing-anim
7 pito 17 labing pito
8 walo 18 labing-walo
9 siyam 19 labinsiyam

20 hanggang 39 (dalawampu hanggang tatlumpu't siyam)

dalawampu dalawampu 30 tatlumpu
dalawampu't isa Dalawampu't isa 31 Tatlumpu't isa
22 dalawampu't dalawa 32 tatlumpu't dalawa
23 dalawampu't tatlo 33 tatlumpu't tatlo
24 dalawampu't apat 3. 4 tatlumpu't apat
25 Bente singko 35 tatlumpu't lima
26 Dalawampu't anim 36 Tatlumpu't anim
27 dalawampu't pito 37 tatlumput pito
28 dalawamput-walo 38 Tatlumpu't walo
29 dalawampu't siyam 39 tatlumpu't siyam

40 hanggang 59 (apatnapu't limampu't siyam)

40 apatnapu limampu limampu
41 apatnapu't isa 51 limamput isa
42 apatnaput dalawa 52 limampu't dalawa
43 apatnapu't tatlo 53 limampu't tatlo
44 Apat na pu't apat 54 limampu't apat
Apat. Lima apat na pu't lima 55 limampu't lima
46 apatnapu't anim 56 Limamput anim
47 Apatnaput pito 57 limampu't pito
48 apat na pu't walo 58 Limampu't walo
49 apatnapu't siyam 59 limampu't siyam

60 hanggang 79 (animnapu hanggang pitumpu't siyam)

60 animnapu 70 pitumpu
61 animnapu't isa 71 pitongput-isa
62 Animnapu't dalawa 72 pitumpu't dalawa
63 Animnapu't tatlo 73 pitompu't tatlo
64 animnapu't apat 74 pitumpu't apat
65 Animnapu't lima 75 pitumpu't lima
66 Animnapu't anim 76 pitumpu't anim
67 Animnapu't pito 77 pitumput pito
68 animnapu't walo 78 pitumpu't walo
69 animnapu't siyam 79 pitong-put siyam

80 hanggang 99 (walumpu hanggang siyamnapu't siyam)

80 otsenta 90 siyamnapu
81 walumput isa 91 Siyamnapu't isa
82 walumpu't dalawa 92 siyamnapu't dalawa
83 walumpu't tatlo 93 siyam na pu't tatlo
84 walumpu't apat 94 siyam napu't apat
85 85 95 siyamnaput lima
86 walumpu't anim 96 siyam napu't anim
87 walumpu't pito 97 Siyamnapu't pito
88 walumpu't walo 98 98
89 walumpu't siyam 99 siyamnapu't siyam

100 hanggang 9,000 (isang daan hanggang siyam na libo)

100 isang daan 1,000 isang libo
200 dalawang daan 2,000 dalawang libo
300 tatlong daan 3,000 tatlong libo
400 apat na raan 4,000 Apat na libo
500 limang daan 5,000 limang libo
600 anim na daan 6,000 Anim na libo
700 pitong daan 7,000 pitong libo
800 walong daan 8,000 walong libo
900 siyam na raan 9,000 siyam na libo

10,000 hanggang 10,000,000 (sampung libo hanggang sampung milyon)

10,000 sampung libo 1,000,000 isang milyon
100,000 isang daang libo 10,000,000 sampung milyon

Pakisuri tingnan dito para sa malalaking numero sa Googillion (10 1000 ).